Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Uw aanvraag

Is de aanvraag compleet en u heeft de kosten van de urgentie voldaan, dan ontvangt u binnen de wettelijke termijn van acht weken bericht.

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit diverse stappen. De medewerker, die de aanvraag in behandeling heeft, houdt u schriftelijk op de hoogte van de voortgang. Voor SUWR is het ook mogelijk om brieven digitaal te versturen in plaats van per post. Bij de woningcorporatie waar u urgentie aanvraagt, kunt u aangeven of u liever brieven per post of digitaal wilt ontvangen.

Als u gekozen heeft voor digitaal ontvangen dan krijgt u zodra de aanvraag is ingediend een wachtwoord en aanlogcode per e-mail toegestuurd. Met deze aanlogcode kunt u op 'Mijn SUWR' de voortgang van uw urgentieaanvraag volgen. Zodra er een besluit is genomen op uw aanvraag, wordt door SUWR het besluit in 'Mijn SUWR' geplaatst en krijgt u automatisch een e-mail met de mededeling dat u het besluit kunt downloaden vanuit 'mijn SUWR'.

Het besluit

Bij een positief besluit ontvangt u een urgentieverklaring digitaal of per post met een toelichting en komt de urgentietoekenning in het systeem van Woonet Rijnmond te staan.

Bij een negatief besluit ontvangt u een afwijzingsbrief digitaal of per post met daarin de reden van afwijzing en wordt u gewezen op de bezwaarprocedure.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan heeft u tot zes weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaar in te dienen.
Naar stap 3: De urgentieverklaring