Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Urgentie is het laatste redmiddel en bedoeld om uw huisvestingsprobleem snel op te lossen. Voordat u urgentie gaat aanvragen dient u eerst zelf actief te reageren op het woningaanbod van Woonnet Rijnmond. Maak vooral gebruik van onder andere de zoekmodules loting en directe kans. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.woonnetrijnmond.nl

Voor urgent woningzoekenden wordt een urgentieverklaring met een zoekprofiel opgesteld. Het zoekprofiel omschrijft welke woningen voor uw persoonlijke situatie passend zijn. Niet elke woning is dus passend. Zo kunt u alleen met voorrang reageren op woningen met een beperkt aantal kamers. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt geen rekening gehouden met woonwensen en het aantal kamers in uw huidige woning.

Voor het toekennen van het aantal kamers gelden de volgende uitgangspunten:
  • Naast een woonkamer heeft de woning tenminste één slaapkamer
  • Er geldt een maximum van twee kinderen per kamer
    jongens en meisjes krijgen een aparte slaapkamer
  • Inwonende kinderen worden tot het huishouden gerekend, mits zij altijd bij u hebben gewoond
  • Overige inwonenden worden tot het huishouden gerekend, wanneer er voor deze personen een aantoonbare zorgbehoefte bestaat

Hoeveel kamers worden er in mijn zoekprofiel vermeld?

In dit overzicht is te zien voor welk aantal kamers er een urgentie wordt verleend:
Aantal personenAantal kamers
1 1 t/m 3
2 2 t/m 3
2 (1 ouder + 1 kind) 3
3 (2 ouders + 1 kind) 3
3 (1 ouder + 2 kinderen) 4
4 (2 ouders + 2 kinderen)  4
4 (1 ouder + 3 kinderen) 4 t/m 5
5 (2 ouders + 3 kinderen) 4 t/m 5
5 (1 ouder + 4 kinderen) 5 of meer
6 of meer 5 of meer


Let op: Na de zelfzoektermijn (fase 1) wordt het zoekprofiel zoals vermeldt op uw urgentieverklaring aangepast naar wat u minimaal nodig heeft om uw huisvestingsprobleem op te lossen. Deze aanpassing heeft mogelijk gevolgen voor het aantal kamers.
Kom ik in aanmerking voor urgentie? Ga naar het vragenformulier