Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Meest gestelde vragen

Is een aanvraag mogelijk?
1. Kan ik een medische aanvraag indienen wanneer het inkomen boven de inkomensgrens ligt?
2. Het inkomen van de (mede-)bewoner(s) ligt boven de inkomensgrens en verhuizen is vanwege medische problemen noodzakelijk. Een dure huurwoning is niet haalbaar gelet op de hoge ziektekosten en een woning kopen is in verband daarmee (en de leeftijd) niet mogelijk. Kan ik toch een aanvraag indienen?
3. Momenteel is er sprake van revalidatie en een tijdelijk verblijf in een verpleeginrichting. Vanwege de medische problemen (rolstoelgebruik) is terugkeer naar het voormalige inwoonadres niet mogelijk. Kom ik wel in aanmerking voor urgentie?
4. Ik ben inwonend en ik heb medische problemen. Kan ik urgentie aanvragen?
5. Ik heb te weinig slaapkamers voor mijn gezin (ruimtegebrek). Kan ik urgentie aanvragen?
6. Mijn huisbaas komt zijn betalingsverplichtingen niet na, nu moet ik de woning verlaten. Kan ik urgentie aanvragen?
7. Ik huur een kamer, nu blijkt dat mijn huisbaas geen logementvergunning heeft om kamers te verhuren. Het gevolg hiervan is dat ik mijn kamer moet verlaten. Kan ik urgentie aanvragen?
8. Ik heb een woning en ik ben zwanger. Ik wil een grotere woning omdat ik te weinig kamers heb. Kan ik urgentie krijgen?
9. Ik woon niet in de regio Rotterdam, maar heb voor mijn woonplaats een urgentieverklaring. Is deze verklaring hier ook geldig?
10. Kan ik rechtstreeks bij SUWR een aanvraag indienen?
11. Ik ga scheiden/ik ben gescheiden, kom ik nu in aanmerking voor een urgentie?
12. Ik kan niet inloggen op Mijn SUWR. Hoe kan dat?
13. Wat is een verhuurdersverklaring?
14. Wie moet de verhuurdersverklaring invullen?

Ik ben urgent en...
1. Geldt de urgentie ook buiten de regio Rotterdam?
2. Is de urgentie alleen geldig in mijn eigen woonplaats?
3. Als ik een urgentieverklaring heb, kan ik dan wachten op een woningaanbieding?
4. Als ik woningaanbiedingen weiger buiten de gekozen subregio, worden die dan meegeteld?
5. Wat gebeurt er na drie maanden?
6. Waarom geldt een urgentie niet voor bijvoorbeeld een eengezinswoning en/of een benedenwoning?
7. Ik heb een urgentieverklaring. Ik laat een vierkamerwoning achter, heb ik dan ook recht op een andere vierkamerwoning?
8. Ik zit momenteel in fase 2 voor bemiddeling van een woning. Hoe lang moet ik wachten op een woningaanbieding?


Is een aanvraag mogelijk?

1. Kan ik een medische aanvraag indienen wanneer het gezamenlijk inkomen boven de inkomensgrens ligt?

Nee, er bestaat geen uitzondering bij de hantering van de inkomensgrens. Aanvragen is dus onmogelijk als het inkomen te hoog is. Is er sprake van een inkomstendaling ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor het huidige inkomen op jaarbasis onder de vastgestelde inkomensgrens komt te liggen is een aanvraag wel mogelijk.

2. Het gezamenlijk inkomen ligt boven de inkomensgrens en verhuizen is vanwege medische problemen noodzakelijk. Een dure huurwoning is niet haalbaar gelet op de hoge ziektekosten. Kan ik toch een aanvraag indienen?

Ook hier geldt dat er geen uitzondering wordt gemaakt bij de hantering van de inkomensgrens. Bij een te hoog inkomen is het aanvragen van een urgentie niet mogelijk, ook niet voor een aangepaste woning. Is er sprake van een inkomstendaling ten opzichte van het voorgaande jaar, waardoor het huidige inkomen op jaarbasis onder de vastgestelde inkomensgrens komt te liggen is een aanvraag wel mogelijk.

3. Momenteel is er sprake van revalidatie en een tijdelijk verblijf in een verpleeginrichting. Vanwege de medische problemen (rolstoelgebruik) is terugkeer naar het voormalige inwoonadres niet mogelijk. Kom ik wel in aanmerking voor urgentie?

U bent inwonend en dan is urgentie niet mogelijk. Indien u als kind deel uitmaakt van het huishouden van de hoofdbewoner, kan die hoofdbewoner een aanvraag indienen.

4. Ik ben inwonend en ik heb medische problemen. Kan ik urgentie aanvragen?

U bent inwonend en dan is urgentie niet mogelijk. Indien u als kind deel uitmaakt van het huishouden van de hoofdbewoner, kan die hoofdbewoner een aanvraag indienen.

5. Ik heb te weinig slaapkamers voor mijn gezin (ruimtegebrek). Kan ik urgentie aanvragen?

Nee, ruimtegebrek is geen reden voor urgentie.

6. Mijn huisbaas komt zijn betalingsverplichtingen niet na, nu moet ik de woning verlaten. Kan ik urgentie aanvragen?

Nee, een gedwongen verhuizing naar aanleiding van een gerechtelijk uitspraak is geen reden voor urgentie.

7. Ik huur een kamer, nu blijkt dat mijn huisbaas geen logementvergunning heeft om kamers te verhuren. Het gevolg hiervan is dat ik mijn kamer moet verlaten. Kan ik urgentie aanvragen?

Nee, we beschouwen kamerbewoners als inwonend. En woningzoekenden die inwonend zijn, kunnen geen urgentie aanvragen.

8. Ik heb een woning en ik ben zwanger. Ik wil een grotere woning omdat ik te weinig kamers heb. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, zwangerschap is geen reden voor urgentie, ook niet als de woning te klein wordt.

9. Ik woon niet in de regio Rotterdam, maar heb voor mijn woonplaats een urgentieverklaring. Is deze verklaring hier ook geldig?

Nee, als u een urgentieverklaring heeft gekregen voor uw eigen woonplaats (bijvoorbeeld Numansdorp), dan is deze niet geldig in de regio Rotterdam. Wilt u van buiten de regio met voorrang naar de regio Rotterdam verhuizen, dan is urgentie alleen mogelijk:

- Als u duurzaam afhankelijk bent van directe zorg van een instelling of u bent degene die mantelzorg ontvangt of verleent aan een zorgbehoevende in de regio Rotterdam.

- Als u vanwege geweld en/of bedreiging in een Blijf van mijn lijf huis verblijft en het noodzakelijk is om naar de regio Rotterdam te verhuizen omdat terugkeer naar de gemeente van herkomst niet tot de mogelijkheden behoort.

10. Kan ik rechtstreeks bij SUWR een aanvraag indienen?

Nee, voor een aanvraag urgentie maakt u een afspraak met een woningcorporatie bij u in de buurt. De adressen van de woningcorporaties staan op de website van Woonnet Rijnmond.Verblijft u in een hulpverleningsinstelling of doorloopt u een hulpverleningstraject, dan dient u samen met uw begeleid(st)er een verzoek in voor urgentie bij een woningcorporatie.
Een aantal (hulpverlenings)instellingen in de gemeente Rotterdam hebben zelf de mogelijkheid om digtaal urgenties bij SUWR aan te vragen. Informeer hiernaar bij uw (hulpverlenings)instelling.

11. Ik ga scheiden/ik ben gescheiden, kom ik nu in aanmerking voor een urgentie?

Echtscheiding is geen reden voor urgentie. Wanneer u echter het minderjarige kind(eren) krijgt toegewezen en u door de echtscheiding de woonlasten niet kunt betalen, dan komt u misschien voor urgentie in aanmerking.

12. Ik kan niet inloggen op Mijn SUWR. Hoe kan dat?

Niet kunnen inloggen op Mijn SUWR kan verschillende redenen hebben. Hieronder een aantal van deze redenen met oplossingen:

- Gebruikt u de link https://www.mijnsuwr.nl.

- Het kan zijn dat uw firewall het inloggen blokkeert. U kunt uw firewall uitschakelen, maar dit is niet aan te raden. Wij adviseren u de instellingen van uw firewall aan te passen, zodat  https://www.mijnsuwr.nl niet wordt geblokkeerd.

- Het kan zijn dat uw computer geen cookies accepteert. Dit is redelijk eenvoudig aan te passen in uw computerinstellingen. Wanneer dit het probleem is krijgt u na het inloggen een foutmelding.

13. Wat is een verhuurdersverklaring?

Dit is een verklaring van uw verhuurder waarin deze aangeeft of u als huurder aan uw betalingsverplichtingen voldeed en of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt. Bij het indienen van een aanvraag urgentie moet u deze verklaring kunnen overleggen.

14. Wie moet de verhuurdersverklaring invullen?

De verhuurder van uw woning vult deze verklaring in. Verblijft u nu in een (hulpverlenings)instelling en heeft u hiervoor zelfstandig een woning gehuurd, dan vraagt u de verhuurder van die woning deze verklaring in te vullen. De Bijlage Verhuurdersverklaring kunt u downloaden op onze website.

Ik ben urgent en...

1. Geldt de urgentie ook buiten de regio Rotterdam?

Nee, de urgentie geldt alleen binnen de regio Rotterdam.

2. Is de urgentie alleen geldig in mijn eigen woonplaats?

Nee, in alle zes subregio’s in de regio Rotterdam is de urgentie geldig. U dient wel een voorkeur op te geven naar welke subregio u wilt verhuizen. Indien u gedurende de urgentieperiode wilt veranderen van subregio, vragen wij u dit schriftelijk aan ons te melden.

3. Als ik een urgentieverklaring heb, kan ik dan wachten op een woningaanbieding?

Nee, u gaat de eerste drie maanden zelf op zoek naar een passende woning. Dit is de zelfzoektermijn (fase 1). Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel. De woningcorporaties adverteren dagelijks de vrijkomende woningen op www.woonnet-rijnmond.nl.

4. Telt het weigeren van woningaanbiedingen buiten de gekozen subregio , mee?

Ja, alle weigeringen tellen mee. Dit geldt ook als u reageert op woningen die buiten uw gekozen subregio vallen.

5. Wat gebeurt er na drie maanden?

Na drie maanden beoordelen wij of we de urgentie intrekken of verlengen. In ons besluit nemen wij mee of er wel genoeg passend woningaanbod was in de voorkeurssubregio en of u genoeg heeft gereageerd. Ook onderzoeken we of u aanbiedingen heeft geweigerd.

6. Waarom geldt een urgentie niet voor bijvoorbeeld eengezinswoningen en/of benedenwoningen?

Een urgentie is niet bedoeld om de kansen te vergroten op woningen die bij iedereen in trek zijn. Daarom geldt de urgentieverklaring niet voor deze woningen, tenzij het toewijzen van een dergelijk woningtype wegens medische gronden noodzakelijk is. Andere woningen, zoals etagewoningen, komen vaker leeg. De bedoeling is om zo snel mogelijk te kunnen verhuizen. U heeft dus meer kans om voor een flat- of een bovenwoning in aanmerking te komen.

7. Ik heb een urgentieverklaring. Ik laat een vierkamerwoning achter, heb ik dan ook recht op een andere vierkamerwoning?

Het kameraantal wordt vastgesteld aan de hand van het aantal personen binnen uw huishouden. Hoeveel kamers uw huidige woning heeft, speelt geen rol in de berekening. Het komt dus voor dat u vanuit een eengezinswoning met vijf kamers urgent wordt voor een flatwoning met drie kamers.

8. Ik zit momenteel in fase 2 voor bemiddeling van een woning. Hoe lang moet ik wachten op een woningaanbieding?

Het is niet precies aan te geven hoe lang het duurt voor er een woningaanbieding voor u komt. Dit is afhankelijk van het aantal leegkomende woningen die geschikt zijn om u aan te bieden. De woning moet namelijk een oplossing zijn voor uw huisvestingsprobleem.